TOIMINTA

facebook
Toiminnallaan yhdistys pyrkii tuomaan alaa tunnetuksi sekä tutustuttaa opiskelijat alan työmahdollisuuksiin jo opiskeluaikana. Poligoni järjestää vuosittain excursioita alan yrityksiin ja yhteisöihin, Teemapäivän vaihtuvasta ajankohtaisesta aiheesta, kannatusjäsensaunailtoja ja harkkasaunoja, ulkomaan excursioita sekä hupitapahtumia.

Jukolan Viesti 2013 | Jämsä-Jukola


Teemapäivä
Teemapäivä on Poligonin alkuvuonna järjestämä tasokas tapahtuma ajankohtaisesta aiheesta, jossa puhujina ovat olleet korkeakoulu- ja yritysmaailman johtavat asiantuntijat. Tavoitteena on tarjota laadukas seminaari sekä yhdistää tiede-, yritys- ja opiskelijamaailmaa.

2017  Malleista todellisuuteen
2016  Digitaalisten karttojen vallankumous
2015  Laserkeilaus - pintaa syvemmältä
2014  Turvallisuutemme satelliittiajalla
2013  Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla
2012  Miehittämättömät lennokit kartoitussovelluksissa
2011  Liiketoiminta ja avoin paikkatieto
2010  Nykypäivän karttatuotanto
2009  Rakennetun ympäristön mallintaminen
2008  (teemapäivän ajankohta muutettiin loppusyksyltä 08 alkuvuoteen 09)
2007  Paikannussovellukset
2006  Paikkatiedosta kuluttajatuotteeksi
2005  Mobiili paikkatieto
2004  Metsien kaukokartoitus
2003  Satelliittipaikannus murroksessa
2002  Kartat nyky-yhteiskunnassa
2001  3D – Monet ulottuvuudet
2000  Henkilökohtainen navigionti – Mobiilit paikkatietopohjaiset sovellukset

Ulkomaan excursiot
Kotimaan yritysexcursioiden lisäksi Poligoni järjestää joka toinen vuosi pitkän ulkomaan excursion ja joka toinen vuosi suunnataan taas lyhyemmälle ulkomaan excursiolle. Näillä excursioilla vieraillaan alan yrityksissä sekä tutustutaan korkeakoulu- ja opiskelijaelämään.

2017  Italia, Rooma/Milano
2016  -
2015  -
2014  Yhdysvallat, Florida (Miami / Orlando)
2013  -
2012  Belgia (Antwerpen) ja Hollanti (Amsterdam)
2011  -
2010  Venäjä (Pietari)
2009  Irlanti (Dublin)
2008  Yhdysvallat
2007  Tanska (Kööpenhamina)
2006  Sveitsi, Ranska ja Italia
2005  Baltian maat
2004  Peru
2003  -
2002  Thaimaa
2001  -
2000  Espanja (Barcelona) ja Portugali (Lissabon)